fbpx

ทำบุญ 100 วันสำคัญอย่างไร

ทำบุญ 100 วันสำคัญอย่างไร

ทำบุญ 100 วัน ก็หมายถึงการทำบุญและจัดงานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือครบรอบวันตาย 100 วัน เป็นการจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีที่มีกันมาแต่โบราณและความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย โดยการแผ่เมตตา การกรวดน้ำ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานในงานเพื่ออุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้อีกด้วย

ทำบุญ 100 วัน ทำไมต้องทำบุญ 100 วัน

ตามความเชื่อโบราณความตายไม่ใช่เพียงแต่เป็นการสิ้นสุดของชีวิตในภพนี้แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของอีกภพภูมิหนึ่งหรือที่เรียกว่าสุคติภูมิเพราะเชื่อกันว่าหากผู้ตายยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่บรรลุมักผลนิพพานตอนมีชีวิตอยู่ เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะยังวนเวียนอยู่ในภพภูมิที่2คือสุคติภูมิ ดังนั้นสิ่งที่ครอบครัว พ่อแม่ สามีภรรยา ลูกหลาน ญาติ ต้องช่วยกันทำให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบและหมดห่วง ด้วยการทำบุญ 100 วันให้แก่ผู้ตายเพราะจะช่วยให้ผู้ตายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายทำให้ไปถึงผู้ตาย ช่วยให้ผู้ตายระลึกในบุญของอดีตได้ และในทางปฏิบัติเราควรช่วยดูแลครอบครัวกิจการหรือสิ่งที่ผู้ลวงลับเป็นห่วงให้ผู้ล่วงลับหมดห่วงและจากไปอย่างสงบ หมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี

ทำบุญ 100 วันสำคัญอย่างไร

ทำบุญ 100 วัน ขั้นตอนการทำบุญ

ขั้นตอนในการเตรียมงานเราทางญาติหรือครอบครัวผู้ตายมีเวลาเตรียมงานพอสมควรโดยเริ่มจาก ติดต่อนิมนต์พระตามกำหนดการโดยส่วนใหญ่จะนิมนต์พระ 5,7,9 รูป ตามแต่เจ้าภาพสะดวกจะจัดงานที่วัดหรือที่บ้านก็ได้ทั้งนั้นตามสะดวก กำหนดรายการอาหารสำหรับจะไว้ถวายพระสงฆ์และรับรองแขกที่จะมาในงานให้เตรียมอาหารให้เพียงพอต่อพระสงฆ์และแขกที่จะมาร่วมงาน จัดเตรียมสถานที่ที่จะทำพิธีให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์พิธีสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชา อาสนะ สายสิญจน์ ธูป เทียน รวมถึงเครืองไทยธรรม ดอกไม้ ที่กรวดน้ำ ให้เรียบร้อย เตรียมรถสำหรับไปนิมนต์พระสงฆ์หากจะประกอบพิธีที่บ้านจะได้ไม่เสียฤกษ์

ทำบุญ 100 วันสำคัญอย่างไร

ทำบุญ 100 วัน การจัดสังฆทาน

ในงานทำบุญ 100 วัน สังฆทานก็ขาดไม่ได้เลยต้องเตรียมสังฆทานไว้ถวายพระสงฆ์โดยในสังฆทานสิ่งที่ต้องมีก็คือ เครื่องไทยธรรมหรือปัจจัยที่ใช้ในการถวายสังฆทาน มีทั้งผ้าไตรจีวร หรือจะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แชมพูสมุนไพร สบู่สมุนไพร มีดโกน ใบมีด แปรงสีฟัน ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมแก่ทางวัดได้อีกด้วย และคำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือ อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคันหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัญจะ กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ มะตะกะภัตตาหาร กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา และอุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว (เอ่ยชื่อ-นามสกุลผู้ตาย) เป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ
สั่งอาหารทำบุญ 100 วัน คลิ๊ก
สอบถามรายละเอียด คลิ๊ก
รายละเอียดโปรโมชั่น คลิ๊ก

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *