fbpx

เตรียมตัวจัดเลี้ยงอย่างไร ให้งานเลี้ยงราบรื่น

เตรียมตัวจัดงานเลี้ยงอย่างไร ให้งานออกมาราบลื่น

                  การจัดงานเลี้ยง เป็นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานแต่ง งานทำบุญ งานวันเกิด งานเลี้ยงบริษัท งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงอำลา หรืองานเลี้ยงเพื่อฉลองความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเลี้ยงก็คือ  ความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย  โดยเจ้าภาพเองก็คงอยากที่จะให้ผู้ที่มาร่วมงานเกิดความประทับใจ  ได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ แต่ถ้างานออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าภาพคาดหวัง เจ้าภาพเองก็คงจะรู้สึกไม่ดี เพราะฉะนั้นการจัดงานเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดหากมีการวางแผนที่ดี โดยควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ งบประมาณในการจัดงาน อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมในวันงาน  แต่การวางแผนอาจจะไม่ทำให้งานประสบความสำเร็จเสมอไป  ทั้งนี้การจัดงานเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่ายด้วย มาดูกันว่าการจัดงานเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

เตรียมตัวจัดงานเลี้ยงอย่างไร ให้งานออกมาราบลื่น
การวางแผน

          ในการจัดงานเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ เจ้าภาพควรมีการวางแผนรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อให้การจัดงานเลี้ยงเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการวางแผนเจ้าภาพจะต้องวางแผนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อที่จะได้เห็นภาพการจัดงานที่ชัดเจนว่างานจะมีลักษณะประมาณไหน และหากมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน  โดยการวางแผนมีขั้นตอนดังนี้

    •  การตั้งงบประมาณในการจัดงาน ควรคำนึงถึงงบประมาณและจำนวนเงินที่ต้องการใช้จริง และควรเลือกซื้อของที่ราคาไม่สูงนักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วน   ต่างๆ
    •  การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าภาพควรคำนวณผู้ที่มาร่วมงานว่ามากี่ท่าน เพื่อที่จะได้เตรียมอาหารได้พอ และควรเลือกอาหารที่มี ความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้มาร่วมงาน
    •  การเลือกสถานที่จัดงาน เจ้าภาพจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ที่มาร่วมงานด้วย
    •  การจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าภาพควรจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  โดยคำนึงถึงลักษณะงานเป็นหลักโดยการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างความสนุกสนานและยังช่วยเพิ่มสีสันภายในงานมากยิ่งขึ้นการจัดงานเลี้ยงเจ้าภาพควรแสดงความมีน้ำใจ

           วัตถุประสงค์ของการจัดงานเลี้ยงคือความสนุกสนานและผู้ที่มาร่วมงานเองก็ต้องการความสุข ความสนุกสนานเช่นกัน ดังนั้นเจ้าภาพควรวางตัวให้ดี ไม่ควรแสดงสีหน้าไม่พอใจต่อผู้ที่มาร่วมงาน เพราะอาจทำให้ผู้ที่มาร่วมงานไม่อยากเข้าใกล้จนทำให้งานกร่อยได้ เพราะฉะนั้นการจัดงานเลี้ยงหรือการจัดงานอื่นๆ เจ้าภาพควรแสดงความยินดีต้อนรับ และความมีน้ำใจ ทั้งผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม โดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงความมีเมตตา ความโอบ อ้อมอารีปฏิบัติต่อคนที่มาร่วมงานด้วยความจริงใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลังเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานรู้สึกดีและสบายใจ และเพื่อให้เกิดภาพจำที่ดีต่อ การมาร่วมงาน  ในการแสดงความมีน้ำใจเจ้าภาพอาจจะกล่าวเป็นคำอวยพร หรือ คำขอบคุณกับแขกที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ในการแสดงความมีน้ำใจไม่ใช่ เฉพาะ หน้าที่ของจ้าภาพอย่างเดียว แต่รวมถึง ผู้ที่มาร่วมงานด้วย ดังนั้นผู้ที่มาร่วมงานเองก็ควรแสดงความยินดีต่อเจ้าภาพเช่นกัน เพราะหากต่างฝ่ายต่างแสดงความมีน้ำใจซึ่งกันและกันจะทำให้งานออกมาอย่างราบรื่นแน่นอน

 

เตรียมตัวจัดงานเลี้ยงอย่างไร ให้งานออกมาราบลื่น


การจัดงานเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม

           ในการจัดงานเลี้ยง การมีส่วนร่วมถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มความสนุกสนาน รวมถึงการสร้าง  สีสันภายในงาน และเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าภาพด้วย โดยการมีส่วนร่วมอาจจะเป็นการถ่ายรูป ร้องเพลง หรือแต่งชุดให้เข้ากับธีมที่เจ้าภาพตั้งไว้  ทั้งนี้แขกก็ต้องนึกถึงความเหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น ในการจัดงานแต่ง ส่วนใหญ่คู่บ่าวสาวจะจัดงานตามธีม ดังนั้น ผู้ที่มาร่วมงานไม่ควรแต่งตัวให้เด่นกว่าเจ้าสาว เพราะงานแต่งถือเป็นงานสำคัญของที่ไม่ได้มีบ่อยๆ  ดังนั้นในงานแต่งควรจะโฟกัสที่คู่บ่าวสาว เพราะถ้าหากไปโฟกัสจุดอื่น

 

 การจัดงานเลี้ยงมีดนตรีเล่นเพิ่มบรรยากาศ

           ถ้าจะให้นึกถึงการจัดงานเลี้ยงอันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดนตรี เพราถ้าหากไม่มีดนตรีแล้วอาจทำให้งานดูน่าเบื่ออย่างรวดเร็ว แต่ในการเปิดดนตรีหรือเพลงคววรคำนึงถึงความเหมาะสมของงานด้วย เพราะฉะนั้นเจ้าภาพควรเลือกดนตรีให้เหมาะสมกับประเภทงานและให้เข้ากับบรรยากาศของงานนั้นๆด้วย

 

ตัวอย่างการจัดงานเลี้ยง คลิ๊ก

สถานที่จัดงานเลี้ยง คลิ๊ก
ดูรายการอาหารจัดเลี้ยง คลิ๊ก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *