fbpx

อาหารแช่แข็งพัฒนาการของการใช้ความเย็น

อาหารแช่แข็ง

อาหารแช่แข็งกับการถนอมและการแปรรูปอาหาร

การใช้ความเย็นในการถนอมรักษาอาหารได้มีวิวัฒนาการมาแต่โบราณจากประสบการณ์และการสังเกตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็นของโลก เช่นการแช่เย็นไวน์ด้วยหิมะผสมเกลือโพเเทสเซียมไนเตรทในสมัยโรมัน  หลังจากนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการแช่เย็นอาหารต่างๆเรื่อยมาจนอุตสาหกรรมแช่แข็งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลาในสหรัฐอเมริกากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งได้ทำการวิจัยค้นคว้า ออกแบบเครื่องแช่แข็ง ก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมแช่แข็งที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป

อาหารแช่แข็ง (Frozen Foods) คืออะไร?

 1. ถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น

ความเย็นจะช่วยหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเน่าเสีย ทำให้อาหารคงความสด

และเก็บไว้กินได้นานขึ้น

 1. แช่แข็ง = -18°C

อุณหภูมิมาตรฐานในการแช่แข็ง ณ จุดกึ่งกลางของสินค้า แม้แต่เชื้อราก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

 1. คุณค่า = อาหารสด

เพราะไม่ผ่านความร้อนตัวการทำลายสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการจึงยังอยู่เกือบครบถ้วน

 1. นิยมแช่แข็งเนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

โดยเฉพาะการขนส่งเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหลัก ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและต่างประเทศ ล้วนใช้วิธีการ

แช่แข็ง เพราะสามารถรักษาความสดและคุณภาพอาหารได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ ความอร่อยสามารถส่งตรงได้ถึง

ทุกครัวเรือน

 

อาหารแช่แข็งหลากเมนู หลายทางเลือก

อาหารแช่แข็งนั้นมีรูปแบบเป็นอาหารสดแช่แข็งที่มีการผลิตเพื่อการส่งออก ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาอาหารในรูปแบบอื่นๆอย่างอาหารพร้อมปรุง เช่น เนื้อปลาแช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง เป็นต้น รวมถึงอาหารปรุงสำเร็จอาหารพร้อมทานที่มีหลากหลายเมนูเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

 1. อาหารแช่เมนูข้าวเสิร์ฟพร้อมกับ เช่น ข้าวพะแนงหมู ข้าวแกงเขียวหวานไก่
 2. อาหารแช่เมนูอาหารจานเดียว เช่น ข้าวต้มหมู ข้าวผัดรวมมิตร
 3. อาหารแช่อาหารเส้น เช่น มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ เกี๊ยวกุ้งน้ำ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารแช่แข็ง คนส่วนใหญ่รู้จักและเคยรับประทานอาหารแช่แข็งแล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่นิยมรับประทานอาหารประเภทนี้  เพราะเนื่องมาจากความเคยชินของคนในสังคมไทยที่นิยมรับประทานอาหารมื้อหลักที่ปรุงสุกใหม่และไม่นิยมรับประทานอาหารที่เก็บค้างคืนมากนัก  ควรจะต้องคำนึงถึงความต้อง การของผู้บริโภคให้มากขึ้น เนื่องจากอาหารแช่แข็ง เป็นอาหารที่จะต้องอุ่นร้อนก่อนรับประทาน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มักจะอุ่นทั้งบรรจุภัณฑ์ จึงมีบางคนที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์นั้นๆ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยเพียงพอจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะความทนทานต่อความร้อนในการอุ่นอาหาร นอกจากนี้การปรับปรุงตัวอาหารก็ถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของ ความสะอาด ถูกสุขอนามัย รสชาติ หรือแม้แต่เมนูที่หลากหลาย อย่างเช่น การปรับปรุงเมนูเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่รักการดูแลสุขภาพ ว่ารับประทานแล้วดีต่อสุขภาพ และได้คุณค่าทางอาหารเหมือนรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

อาหารแช่แข็ง

อาหารแช่แข็งกับการเลือกซื้อ

 1. ควรเลือกซื้ออาหารแช่แข็งที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ ปกป้องอาหารจากแสง ต้องอยู่ในสภาพดี

ป้ายไม่ขาด และไม่มีรอยเปื้อน สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารแช่เยือกแข็งประเภทพร้อมรับประทาน ต้อง

สามารถอุ่นร้อนในไมโครเวฟได้ เช่น พลาสติก ชนิด CPET

 1. ผลิตภัณฑ์ควรบอกวิธีใช้อาหารนั้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริโภค
 2. สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือ ความปลอดภัยในด้านจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อกลับถึงบ้านควรรีบนำอาหารแช่เแข็งเข้า

ช่องแช่แข็งของตู้เย็นทันที เพื่อช่วยรักษาสภาพอาหาร ไม่ควรปล่อยให้ละลาย เพราะน้ำในอาหารจะไหล

ออกมา ทำให้อาหารเสียรสชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการลดน้อยลง

4.การละลายอาหารแช่แข็ง ควรแบ่งอาหารออกมาละลายเท่าที่ต้องการในแต่ละครั้ง เพื่อรักษาคุณภาพของ

อาหารในส่วนที่เหลือ

 1. เมื่อนำอาหารออกมาอุ่น ควรปฏิบัติตามวิธีการอุ่นอาหารบนฉลากที่ระบุไว้
 2. ในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่แข็ง ควรดูปริมาณสารอาหารต่างๆ บนฉลาก

โภชนาการ และควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้บริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *