fbpx

รับจัดเลี้ยงพระ บริการที่มากกว่าการจัดเลี้ยง

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทำบุญบ้าน อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท

รับจัดเลี้ยงพระ กับการทำบุญในปัจจุบัน

ในปัจจุบันการรับจัดเลี้ยงพระเป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกและไม่ยุ่งยากสำหรับเจ้าภาพ เนื่องจากการรับจัดเลี้ยงพระในปัจจุบันทางผู้ให้บริการ ได้รวมทุกอย่างไว้ให้เจ้าภาพ ตั้งแต่ต้นจนจบงานและยังคอยเป็นที่ปรึกษาระหว่างการจัดงานอีกเช่นกัน ซึ่งการเลี้ยงพระในอดีต ชาวพุทธจะนิยม นำอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ไปจัดงานหรือเลี้ยงพระในวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งจะไม่ยุ่งยากเท่าการนิมนต์พระออกมานอกวัด แต่ ณ ปัจจุบันวิถีชีวิตได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา รูปแบบการทำบุญเลี้ยงพระได้เปลี่ยนไป ทำให้คนนิยมที่จะนิมนต์พระมาเพื่อจัดเลี้ยงทำบุญนอกวัด เช่น การทำบุญวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ เปิดบริษัทหรือครบรอบต่าง ๆ  ตามวาระความสำคัญ จึงทำให้ก่อเกิด การรับจัดเลี้ยงพระ บริการที่จะทำให้การทำบุญสะดวกและง่ายขึ้นกับผู้ที่จะทำบุญ แต่ไม่มีเวลาจะเตรียมงาน ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ลำดับขั้นตอนพิธีต่าง ๆ บริการรับจัดเลี้ยงพระ จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับการทำบุญที่ครบวงจร

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทำบุญบ้าน อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท

การจัดเลี้ยงพระ ยังคงเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา

แม้ว่าการจัดเลี้ยงพระ ไม่วาวาระหรือโอกาสสำคัญ ๆ จะไม่สามารถจัดขึ้นได้บ่อย ๆ บางที่อาจจะปีละครั้งหรือมากกวานั้น แต่การจัดเลี้ยงพระก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำบุญ ร่วมกุศล ภายในครอบครัว ญาติมิตร รวมทั้งเหล่าเพื่อน ซึ่งต่างคนก็อาจจะอยู่ไกลกัน คนละจังหวัด หรือเวลาการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน การจัดเลี้ยงพระก็ยังถือเป็นกิจกรรมสำคัญของครอบครัวที่ทำให้เรากลับมาร่วมทำบุญกันแม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหน เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการรับจัดเลี้ยงพระ ขั้นตอนการทำพิธีจึงจัดทำขึ้นอย่างตั้งใจใส่ใจในรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อพิธีกรรมอันสำคัญและศักสิทธิ์เป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี

 

รับจัดเลี้ยงพระ และสิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียม

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียม ในการจัดเลี้ยงพระ สิ่งแรกเลย คือ ฤกษ์ ไม่ว่าจะฤกษ์มงคล หรือฤกษ์สะดวก เพราะสังคมไทยก็ยังยึดถือเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยการหาฤกษ์นั้น ส่วนมากแล้วอาจจะให้ทางพระหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ เป็นบุคคลที่กำหนดให้ จากนั้นเจ้าภาพต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดเลี้ยงพระ อาจจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน บริษัทหรือสถานที่ตามเจ้าภาพสะดวก ส่วนการบริการรับจัดเลี้ยงพระนั้น จะป็นขั้นตอนของทางผู้ให้บริการ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมนั้น ไม่ว่าทางชุดทำพิธีทางพระสงฆ์หรือภัตตาหารอาหารที่นำไปถวายพระนั้นล้วนเป็นสิ่งมงคลแก่ชีวิตทั้งนั้น  เช่น ชื่ออาหารหรือขนม ดอกไม้ต่าง ๆ ที่นำมาถวาย การรับจัดเลี้ยงพระจึงต้องเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน

รับจัดเลี้ยงพระมาพร้อมกับขนมมงคลที่ชื่อพามั่งคั่ง

ทองหยิบ – เพื่อให้ชีวิตราบรื่นมีเงินมีทองไม่หมดไม่สิ้น

ทองหยอด -เพื่อนำไปร่วมยินดีกับกิจการใหม่ เป็นการอวยพรให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง

ฝอยทอง – เป็นเส้นยาว ๆ เหมาะกับการอวยพรงานสมรสหรือถวายพระในวันเกิดเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาว เงินทองไหลมาเป็นสายไหลมาเทมา

ขนมชั้น  –มีลักษณะเป็นชั้น ๆ นำไปเพื่อแสดงความยินดีสำหรับผู้ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ขนมทองเอก – โดดเด่น เพราะมีทองคำเปลวติดอยู่บนชิ้นขนม นำไปเพื่อเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าการงานหรือการจบการศึกษา

เม็ดขนุน –  เพื่อแสดงถึงให้มีคนเกื้อหนุน ให้เพื่อนร่วมงานใหม่ หัวหน้า มีแต่ผู้คนคอยสนับสนุน ในธุรกิจการงาน

จ่ามงกุฎ – เพื่อแสดงถึงความมีเกียรติยศสูงศักดิ์ การให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่บุคคลที่นับถือ

ขนมถ้วยฟู  –  สวยและกลิ่นหอม เหมาะสำหรับให้ญาติสนิท มิตรสหาย เป็นการอวยพรให้ชีวิต การงาน ธุรกิจ มีแต่งความเจริญ รุ่งเรือง เฟื่องฟู

เสน่ห์จันทน์  –  มีกลิ่นหอมฟุ้ง ความหมายของขนมนี่ก็ดีที่สุด เพราเสน่ห์ติดตรึงใจชวนให้ลุ่มหลง ถือไปอวยพร ผู้ใหญ่ เจ้านาย ขอให้ร่ำรวยด้วยเสน่ห์ตลอดไป

 

รับจัดเลี้ยงพระ จำนวนพระที่ต้องนิมนต์

ความเชื่อกับจำนวนพระที่นิมนต์  ส่วนมากแล้วจำนวนพระสำหรับงานมงคล จะ

นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 รูป ในงานมงคลต่าง ๆ ส่วน งานมงคลสมรส ส่วนมากจะนิยมนิมนต์เป็นเลขคู่ เช่น 6 รูป 8 รูป ส่วนงานอวมงคลนิยมนิมนต์พระไม่ต่ำกว่า 4 รูป แต่ในปัจจุบันการนิมนต์พระจะนิยม เป็นเลข 9 เพราะคนไทยโดยมากถือกันว่า เลข 9 นั้น การออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า “ก้าว” คือก้าวหน้า หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง โดยคือว่า เลข 9 นั้น เท่ากับกำลังพระเกตุ 9 ซึ่งคุ้มครองปกป้องภัยภยันตรายได้นานาประการ

ถือกันตามคติธรรมทางพระพุทธศาสนาว่า เลข 9 นั้น เท่ากับนวหรคุณ 9 ประการ อันเป็นสิริมงคลอย่างสูงและเท่ากับโลกุตรธรรม 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ซึ่งเป็นผลที่เยี่ยมยอดสูงสุดในพระพุทธศาสนา แม้งานรับจัดเลี้ยงพระจะเป็นบริการเฉพาะด้านก็จริง แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เหนือสิ่งอื่นใด ๆ การทำบุญไม่ว่าจะรูปแบบไหน การจัดเลี้ยงพระ หรือการทำบุญในรูปแบบต่าง ๆ ก็ควรกระทำด้วยความตั้งใจ ความบริสุทธิ์ ทำจากใจจริง ๆ ผลบุญผลกุศลที่ได้รับมาก็คือ ความสบายใจ
 การจัดสำรับภัตตาหารถวายพระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *