fbpx

บอกต่อ ! ขั้นตอนและพิธีการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

รับจัดทำบุญเลี้ยงพระ

          การรับจัดทำบุญเลี้ยงพระ มีขั้นตอนการเตรียมการที่ต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมและศาสนาที่เหมาะสม ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนนั้นๆ โดยผู้ที่มาร่วมงานบุญเลี้ยงพระจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้อื่นที่มาร่วมงานเช่นกัน ซึ่งจะช่วยสานสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ  ฤกษ์งาม ยามดีในการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระ  โดยต้องลือกวันและเวลาที่เหมาะสมและส่วนใหญ่ก็จะนำเอาวันเดือน ปี เกิด ของเจ้าภาพเป็นหลักในการหาฤกษ์ และนอกจากนี้การรับจัดทำบุญเลี้ยงพระ ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ สืบเนื่องต่อไป…

ขั้นตอนและพิธีรับจัดทำบุญเลี้ยงพระที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น…มีอะไรบ้าง

          เนื่องจากการทำบุญเลี้ยงพระเป็น traditions ทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในประเทศไทย จึงต้องมีทั้งขั้นตอนและพิธีที่ต้องปฏิบัติตามประเพณีในการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของพิธีการเป็นไปตามที่ต้องการ และในหลายๆ วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคก็ย่อมมีพิธีการจัดทำบุญเลี้ยงพระที่มีลักษณะแตกต่างกันไป

ซึ่งในปัจจุบัน การรับจัดทำบุญเลี้ยงพระเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาพุทธศาสนา เพราะการการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระจะสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในชีวิตและความคิดของผู้ที่มาร่วมงานบุญเลี้ยงพระด้วยกัน และที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นมีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เลือกสถานที่รับจัดทำบุญเลี้ยงพระ : ควรเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสม สะอาดและสะดวกต่อการจัดกิจกรรม โดยควรมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้ร่วมงานที่จะมาเข้าร่วม
  2. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระ : โดยจะต้องเตรียมอาหาร น้ำและเครื่องดื่มตามที่ต้องการ
  3. นิมนต์ นัดหมายพระสงฆ์เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับคนภายในงาน :  ซึ่งควรเป็นพระองค์ที่เป็นที่เคารพสักการะในชุมชน และมีความเหมาะสมสำหรับการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระในครั้งนี้
  4. เชิญชวนผู้ร่วมงาน : โดยอาจจะเชิญชวนผู้ใหญ่ในชุมชนหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆ เป็นผู้นำหรือผู้ให้เกียรติแก่พระนิมนต์มาด้วย
  5. ขั้นตอนสุดท้าย : คือการดำเนินการในพิธีงานวันจริงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเจ้าภาพนั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งฤกษ์ยาม สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงการนิมนต์พระสงฆ์

          ดังนั้น การจัดทำบุญเลี้ยงพระจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการศาสนาพุทธศาสนา โดยการทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้การจัดทำบุญเลี้ยงพระสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่หากท่านเจ้าภาพไม่สะดวกที่จะจัดเตรียมทุกอย่างเอง 3minutesfood พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยทีมที่มากประสบการณ์ในการรับจัดทำบุญเลี้ยงพระมานานนับ 10 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *