fbpx

ทำบุญเลี้ยงพระ พิธีกรรมทางศาสนา vs. new generation! จะเข้าถึงกันได้อย่างไร ?

ทำบุญเลี้ยงพระ

            ขณะที่โลก…หมุนไปอย่างรวดเร็ว การสรรหาวิธีใหม่ๆ ในการดึงดูดคน gen ใหม่ให้หันมาสนใจแนวทางการปฏิบัติแบบดั้งเดิมมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างการทำบุญตักบาตร การทำบุญเลี้ยงพระที่ถือเป็นสิ่งสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่ต้องปรับให้เข้ากับความชอบและความสนใจของคน gen ใหม่ เพื่อให้ช่วยกันรักษาประเพณีทำบุญตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระนี้ไว้ได้

          กลยุทธ์ & วิธีการ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนอายุน้อยและกระตุ้นให้อยากมีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ จาก 3minutesfood มีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย …

     1. โอบรับ & ยอมรับการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียมาเป็นตัวช่วยในการเข้าถึง

          เพื่อการเข้าถึงคน gen ใหม่ ด้วยการอาศัยประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้แข็งแกร่งผ่าน website blog ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ เช่น video, infographic หรือ podcastให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่คน gen ใหม่ที่อายุยังน้อย

          รวมถึงการทำงานร่วมกันกับ influencer ผู้มีอิทธิพลทางโลกโซเซียลมีเดีย ด้วยการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว ดึงดูดผู้ติดตามผ่าน real video, Q&A หรือแม้กระทั่งจัดกิจกรรมการพบปะหรือพักผ่อนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเข้าถึงคน gen ใหม่ และได้สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่อยากมีส่วนร่วมด้วย

     2. มีการจัดกิจกรรมแบบ interactive ในงานทำบุญเลี้ยงพระ

          เพราะเยาวชนยุคใหม่ชื่นชอบประสบการณ์เชิงโต้ตอบ การจัดงานที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยตรงเป็นเทคนิคในการดึงดูดคน gen ใหม่ในการทำบุญเลี้ยงพระ เช่น การเข้าร่วมการฝึกสมาธิ หรือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน โดยสามารถออกแบบให้มีความสนุกสนาน ให้ความรู้ ปลูกฝังการทำสิ่งที่ดีช่วยเหลือสังคมผ่านการทำบุญต่างๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการทำบุญเลี้ยงพระก็ย่อมได้

     3. ปรับแต่งแนวทางหรือขั้นตอนในการทำบุญเลี้ยงพระให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

          ด้วยการปรับแต่งแนวทางการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ ให้ตรงกับความชอบและความสนใจของคน gen ใหม่ เช่น การสร้าง project ที่มีการบริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนโครงการทางพุทธศาสนาหรือสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือและเชื่อถือได้ว่าไม่ใช่แก๊งมิจฉาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนคน gen ใหม่ ในการทำกิจกรรมทำบุญที่สอดคล้องตามค่านิยมและความสนใจ

          การปรับกลยุทธ์&วิธีการของการทำบุญเลี้ยงพระให้เข้ากับความชอบและความสนใจของคน gen ใหม่ ทำให้เราสามารถรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ได้ ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี โซเซียลมีเดีย การจัดกิจกรรมต่างๆ  และการเปิดรับบริจาคแบบออนไลน์ เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการดึงดูดคน gen ใหม่ อายุน้อยให้หันมาสนใจในแนวทางปฏิบัติที่มีความหมายนี้ มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้คน gen ใหม่ เข้าถึงการทำบุญตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ และประพฤติปฏิบัติตนไปในทางทีดี ไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *