fbpx

5 ข้อควรรู้เมื่อใช้บริการร้านอาหารเลี้ยงพระ

ร้านอาหารเลี้ยงพระ

ปัจจุบันการทำบุญเลี้ยงพระ เช่น งานทำบุญบ้าน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท ทำบุญงานแต่ง หรือ การถวายอาหารพระในพิธีต่างๆ ผู้จัดงานนิยมใช้ร้านอาหารเลี้ยงพระให้จัดการเรื่องอาหารพระ หรือรวมไปถึงร้านอาหารเลี้ยงพระบางร้าน มีบริการจัดพิธีสงฆ์ให้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นร้านรับจัดงานทำบุญที่ให้บริการครบวงจร ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น บทความนี้จะมาอธิบายถึง 5 ข้อควรรู้เมื่อใช้บริการร้านอาหารเลี้ยงพระ

1. ทำข้อตกลงกับร้านอาหารเลี้ยงพระว่าให้บริการรวมและไม่รวมอะไรบ้าง

ผู้จัดงานต้องสอบถามให้แน่ชัดว่าข้อตกลงกับร้านอาหารเลี้ยงพระที่เลือกใช้บริการนั้น ให้บริการด้านใดบ้าง และ ผู้จัดงานจะต้องเตรียมงานเองในส่วนใดบ้าง เพื่อผู้จัดงานสามารถวางแผนและจัดเตรียมงานไว้ล่วงหน้าได้อย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดงานบุญ ยกตัวอย่างเช่น โต๊ะหมู่บูชา อาสนะ ของถวายสังฆทาน ดอกไม้บูชาพระ หรือ เครื่องบูชาต่างๆ ที่ต้องใช้ในการประกอบพิธี รวมไปจนถึง โต๊ะ เก้าอี้และเต๊นท์ ที่ใช้ในการจัดงานหากมีการเชิญแขกมาร่วมงานบุญ เป็นต้น ให้สอบถามให้ชัดเจนว่าใครต้องจัดเตรียมอะไรอย่างไรบ้าง

2. นัดหมายเวลากับร้านอาหารเลี้ยงพระล่วงหน้า

งานทำบุญถวายอาหารพระ โดยทั่วไปจะมีเวลาในการถวายเป็น 2 เวลาหลักๆ คือ ถวายภัตตาหารเช้า เริ่มประมาณ 07:30 น. และ ถวายภัตตาหารเพล เริ่มประมาณ 10:30 น. โดยปกติผู้จัดงานจะต้องแจ้งร้านอาหารเลี้ยงพระว่างานทำบุญเลี้ยงพระนั้น ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับภัตตาหารเช้าหรือเพล เพื่อให้ทางร้านอาหารวางแผนการจัดส่งและจัดเตรียมอาหารถวายพระได้ในเวลาพอดี ไม่มาเร็วเกินไป ซึ่งอาจมีผลทำให้อาหารไม่น่ารับประทาน หรือ ไม่มาช้าเกินไปซึ่งจะทำให้การถวายอาหารพระเป็นไปอย่างล่าช้า โดยปกติควรนัดแนะให้ร้านอาหารจัดอาหารให้พร้อมถวายก่อนเวลาถวายจริงประมาณ 30 นาที เพราะเวลาถวายอาหารพระ อาจเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยตามกำหนดการของผู้จัดงาน การรับกิจมนต์ของพระสงฆ์ ระยะการเดินทางจากวัดไปยังสถานที่จัดงานบุญ สภาพการจราจร และระยะเวลาสวดมนต์ของพระสงฆ์ภายในงานอีกด้วย จึงควรเตรียมอาหารถวายพระให้พร้อมล่วงหน้าตามเวลาที่ได้กล่าวไป

3. เลือกเมนูอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์

งานทำบุญเลี้ยงพระนับว่าเป็นงานบุญที่ผู้จัดงานได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการทำบุญกับพระผู้ทรงศีล ถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน ดังนั้น ในการเตรียมอาหารถวายพระสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องคำนึงถึงคือ พระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันได้  อาหารถวายพระสงฆ์จึงควรคำนึงถึงเมนูอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ควรเลือกจากคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย มากกว่าความถูกใจทางด้านอื่นๆ โดยทั่วไปร้านอาหารเลี้ยงพระมักจะให้คำแนะนำได้ดี รวมไปถึงการเลือกร้านที่ใช้วัตถุดิบที่ดีปลอดภัยและปราศจากสารเคมีที่ทำลายสุขภาพของพระสงฆ์ก็จะยิ่งทำให้การทำบุญครั้งนั้นๆ เป็นไปอย่างสะอาดและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. ความสะอาดของร้านอาหารเลี้ยงพระเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ควรเตรียมทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ และน้ำดื่ม โดยสิ่งของที่ควรถวายมีลักษณะ 4 ประการคือ

1) เป็นของสะอาด
2) เป็นของประณีต คือ ปรุงมาอย่างดี
3) เป็นของสมควร คือ เป็นของที่พระสงฆ์ฉันได้ คือ ปอก หั่น หรือ จัดเป็นชิ้นให้เหมาะสม
4) เหมาะสมแก่กาล

ความสะอาดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องพิจารณา ดังนั้น การเลือกร้านอาหารเลี้ยงพระ ต้องมั่นใจว่าร้านนั้นๆมีการควบคุมการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจริงๆ ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการผลิตและให้การรับรองคุณภาพให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้จัดงานจึงควรสอบถามร้านอาหารว่าได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

5. อย่าลืมจัดอาหารพระพุทธ และอาหารไหว้เจ้าที่

งานทำบุญเลี้ยงพระทุกๆงาน จะต้องถวายบูชาอาหารพระพุทธก่อนถวายอาหารพระสงฆ์ โดยปกติหากใช้บริการร้านอาหารเลี้ยงพระที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดอาหารพระ ทางร้านจะจัดเตรียมอาหารให้เจ้าภาพนำไปถวายพระพุทธ รวมถึง จัดสำหรับถวายเจ้าที่เจ้าทาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในแต่ละสถานที่ด้วย

การทำบุญเลี้ยงพระเป็นบุญกุศลที่สร้างอานิสงส์ให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้มาร่วมงานเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น การเลือกร้านอาหารเลี้ยงพระต้องเลือกที่เหมาะสม สอบถามจนมั่นใจว่ามีคุณภาพที่ดี และสามารถช่วยเหลือให้การจัดเตรียมงานทำบุญเลี้ยงพระเป็นเรื่องสะดวกสบายทั้งกายและใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *