fbpx

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการจัดพิธีสงฆ์สำหรับการทำบุญบ้าน หรืองานมงคล

ทำบุญบ้าน พิธีสงฆ์

การทำบุญบ้าน เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวบ้านแล้ว หลายคนเชื่อว่าการทำบุญบ้าน หรืองานมงคลต่างๆ ยังหมายถึงการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับเหล่าเทวดา เจ้าที่ ที่อยู่อาศัย ณ สถานที่นั้น ๆ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของผู้อาศัยนั่นเอง ซึ่งการจัดพิธีสงฆ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำบุญบ้านเป็นหลัก ที่เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบอกกล่าวผู้คนรอบด้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านได้ทำความรู้จัก ช่วยเหลือกันและกันอีกทางนึงด้วย

 

งานมงคลคืออะไรและมีอะไรบ้าง ?

งานมงคล คือ งานที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงให้กับตนเองและคนในครอบครัว เป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญสามารถแยกออกได้ดังนี้

 1. ทำบุญบ้านใหม่

  การทำบุญบ้านใหม่ หรือพิธีขึ้นบ้านใหม่ จัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ เพราะเป็นความเชื่อ ความศรัทธาที่มีตั้งแต่โบราณ การทำบุญบ้านจึงเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนมากทำหลังจากที่ได้ซื้อบ้านใหม่หรือปลูกบ้านใหม่

 2. ทำบุญบ้านประจำปี

  ในการทำบุญบ้านประจำปี หลายคนเชื่อว่าเป็นการเคารพต่อพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับเจ้าที่เจ้าทาง เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่นั้น ๆ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของผู้อาศัย

 3. ทำบุญบริษัท

  การทำบุญบริษัทนั้นเป็นอีกหนึ่งพิธีที่เสริมสร้างสิริมงคลให้กับบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องใส่ใจพอสมควร   ที่คล้ายกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญบ้านประจำปี เพราะเป็นการเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่บริษัท โดยในความเชื่อจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้กับการประกอบกิจการของบริษัท รวมถึงเป็นขวัญให้พนักงานได้มีกำลังใจในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 4. งานแต่ง

  งานแต่งถือว่าเป็นงานมงคลที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการตกลงใช้ชีวิต สร้างครอบครัว คู่รักร่วมกันที่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ แต่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างยิ่ง การจัดงานแต่งจึงเป็นงานมงคลแต่จะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน

 5. งานบวช

  งานบวชถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยที่ชายไทยส่วนมากจะบวชให้กับบุพการีช่วงอายุ 20 ต้น ๆ โดยเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณ ซึ่งการบวชจะมีญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนพ้องจะเข้าร่วมพิธีด้วยความยินดีและภูมิใจถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาระยะสั้น ๆ ก็ตาม

  ทำบุญบ้าน พิธีสงฆ์ 

  การทำบุญบ้านต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการทำบุญบ้าน สิ่งที่ควรเตรียมนั้น คือ โต๊ะหมู่บูชา อาสนะ ตาลปัตร ขันน้ำมนต์ แป้งเจิม แผ่นทอง สายสิญจน์ เทียนน้ำมนต์ ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม เป็นต้น ซึ่งหลัก ๆ นี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านต้องเตรียมก่อนทำบุญบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและการจัดวางของชุดพิธีสงฆ์นี้ควรจัดวางอย่างไร หันไปทิศไหน และการจัดวางตำแหน่งอย่างไร

  1. โต๊ะหมู่บูชา

   การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับการไหว้บูชาตามคตินิยมของชาวพุทธ สำหรับทิศการจัดโต๊ะหมู่บูชาจะต้องมีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธาน ทิศของการตั้งโต๊ะหมู่ควรพิจารณาให้เหมาะสมของสถานที่และไม่ควรอยู่ใต้บันได หน้าห้องน้ำ หรือหันไปในมุมอับ โดยสามารถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศทะวันออกหรือทิศเหนือได้

  2. อาสนะพระ

   เป็นที่ประทับนั่งสำหรับพระสงฆ์ ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร สิ่งสำคัญที่ใช้นั้นก็คือ เป็นที่นั่งที่มีความสูงขึ้นมาจากประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีที่ไม่ควรเสมอกัน โดยจัดวางให้มีระยะห่างที่พอดีไม่ชิดจนเกินไป คำนึงถึงการวางข้าวของของพระสงฆ์ด้วย (ตาลปัตร น้ำดื่ม กระโถน)

  3. ตาลปัตร

   เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ใช้เพื่อความสุภาพ ความงาม ความเรียบร้อยทางสายตา ซึ่งตาลปัตรนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแต่เกิดขึ้นสมัยหลัง เพราะเป็นตามความเชื่อของพระพุทธรูปไม่ให้สายตาแกว่งไปแกว่งมา

  4. ขันน้ำมนต์

   เป็นภาชนะที่ใช้ในการทำน้ำมนต์หรือที่เก็บน้ำที่พระพุทธท่านได้ทำพิธีด้วยการจุดเทียนและบทสวด ในการเสริมสิริมงคลในการทำบุญบ้าน โดยมีการพรมน้ำมนต์ตามห้องที่เจ้าภาพต้องการ รวมถึงบริเวณบ้านและคนที่มาร่วมงานด้วย

  5. แป้งเจิม

   เป็นแป้งที่ใช้เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำพิธี ให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และการใช้แป้งเจิมนั้นควรใช้แป้งเจิมที่มีคุณภาพ เนื้อละเอียดอย่างดี เพราะการทำบุญบ้านเป็นการนำสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านด้วยการเจิมประตูห้องต่างๆทุกห้อง โดยเฉพาะห้องนอน รวมไปถึงบริเวณบ้าน

  6. สายสิญจน์

   “ สาย “ คือ สิ่งที่เป็นเส้น เป็นสาย “ สิญจน์ “ คือ หลั่งออก ไหลไป สายสิญจน์ จึงหมายความว่า ด้ายที่เป็นที่ไปแห่งคุณ เป็นเครื่องเชื่อมโยงที่หลั่งไปถึงคุณในสิ่งดีๆ ที่เป็นของมงคล

  7. ดอกไม้ ธูปเทียน

   การถวายดอกไม้ ธูปเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเป็นการเสริมการแสดงความเคารพนพน้อมด้วยใจ ความหมายของ “ เทียน ” เป็นการบูชาด้วยแสงสว่าง ความหมายของ “ ดอกไม้ ” เป็นการบูชาด้วยความงดงาม ความหมายของ “ธูป ” เป็นการบูชาด้วยของหอม คนส่วนใหญ่ต้องบูชาดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเคารพไม่ว่าจะเป็นการทำบุญบ้าน เข้าวัด งานมงคล หรืออวมงคลก็จะต้องใช้กัน

ทำบุญบ้าน พิธีสงฆ์

 

ซึ่งการจัดพิธีสงฆ์ของแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง โดยอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีสงฆ์นั้น สามารถหายืมได้จากวัดใกล้เคียง หรือหากเจ้าภาพไม่สะดวกก็สามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทรับจัดงานบุญได้ เพราะนอกจากเราจะไม่ต้องจัดพิธีสงฆ์เองแล้ว บริษัทรับจัดงานบุญก็ยังมีบริการจัดเลี้ยงอาหารพร้อมพิธีสงฆ์ครบจบในที่เดียว ทั้งสะดวก คุ้มค่า แถมประหยัดอีกตังหาก เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจุกจิก และยังได้ชุดพิธีสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา โดยมีพนักงานจัดพิธีสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรมมาอย่างดี

 

 

สรุป

การเสริมสิริมงคลให้กับตัวบ้านแล้ว โดยมีความเชื่อว่าการทำบุญบ้าน หรืองานมงคลต่าง ๆ ยังมีความหมายถึงการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

งานมงคล แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ

1. ทำบุญบ้านใหม่

2. ทำบุญบ้านประจำปี

3. ทำบุญบริษัท

4. งานแต่งงาน

5. งานบวช

 

ซึ่งในแต่ละงานมงคลก็จะมีพิธีสงฆ์ตามงานมงคลต่าง ๆ โดยการจัดพิธีสงฆ์จะมีการคำนึกถึงการจัดตั้งความเหมาะสมในเรื่องของทิศทางและมีข้อควรระวัง โดยไม่จัดตั้งใต้บันได ในมุมอับ และใกล้ห้องน้ำ

รับจัดงานบุญ (ใช้จริง)

โปรโมชั่นแพคเกจทำบุญบ้าน
โปรโมชั่นแพคเกจทำบุญบ้าน
โปรโมชั่นแพคเกจทำบุญบ้าน
โปรโมชั่นแพคเกจทำบุญบ้าน
โปรโมชั่นแพคเกจทำบุญบ้าน

ข้อแนะนำ

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญเปิดบริษัท
ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

การทำบุญเพื่อเสริมมงคลให้บ้านและกิจการ

ทำบุญบ้านสำคัญอย่างไร

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้าน ได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและเจริญรุ่งเรือง ของผู้อยู่อาศัยและครอบครัว

การทำบุญบ้านสามารถทำได้ตามกำลัง จะเป็นงานเล็กๆ หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเชิญคนอื่นๆมาร่วมทำบุญด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่าจะขนาดใด ล้วนสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น

กำหนดฤกษ์ทำบุญบ้าน

เจ้าบ้านสามารถไปดูฤกษ์ยามกับพระสงฆ์ได้ หรือปัจจุบันนิยมดูวันฤกษ์ดีจากปฏิทิน ที่ช่วยส่งเสริมให้มีความสุขความสำเร็จ เช่น การขึ้นบ้านใหม่ พิธีแต่งงานเปิดบริษัทหรือกิจการใหม่ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ฤกษ์ที่ดีที่สุดชองการทำบุญบ้าน คือฤกษ์สะดวกที่เจ้าของบ้าน ครอบครัวและหมู่ญาติมิตรสามารถมาร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระได้นั่นเอง

ทำบุญบ้านควรนิมนต์พระกี่รูป

การทำบุญบ้านนิยมนิมนต์พระ 9 รูป (และรองลงมาที่นิยมคือ 5 รูป) แต่หากสถานที่ไม่เพียงพอสามารถนิมนต์น้อยลงมาได้โดยให้นิมนต์เป็นเลขคี่

ที่สำคัญ การนิมนต์พระสงฆ์ควรทำล่วงหน้า อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

เวลาเริ่มทำบุญเลี้ยงพระ

โดยทั่วไป เราสามารถนิมนต์พระเพื่อ ถวายภัตตาหารได้ 2 เวลาคือ

1. เวลาเช้า เริ่มประมาณ 7.30 น. (พระเช้า) 2. เวลาเพล เริ่มประมาณ 10.30 น. (พระเพล)

โดยเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาเดินทางได้

ควรเตรียมสถานที่
จัดงานทำบุญบ้านอย่างไร

ก่อนวันจัดงานทำบุญบ้าน 1 วัน ควรทำความสะอาดบ้าน และเริ่มเตรียมสถานที่ โดยการจัดวางอุปกรณ์พิธิสงฆ์ เช่น โต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่ อาสนะพระ พรมนั่งในพืธี ฯลฯ โดยกำหนดจุดและทิศทางในการจัดวางให้เหมาะสม เพื่อเสริมความเป็นมงคลมากขึ้น

สิ่งที่ควรทำ ก่อนเริ่มพิธี
ขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญประจำปี

เจ้าบ้านควรจุดธูป 5 หรือ 9 ดอก บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นั้นๆ ว่า จะขอเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อให่ท่านปกปักรักษา ขอให้สถานที่นั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
(ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานทำบุญบ้าน

สิ่งสำคัญในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ได้แก่

ชุดพิธีสงฆ์

จัดวางให้เป็นระเบียบ ตำแหน่งถูกต้อง

อาหารจัดเลี้ยง

คือ สำหรับพระพุทธ, พระสงฆ์, เจ้าที่หรือศาลพระภูมิ และแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการทานอาหาร โดยทั่วไปนิยมถวายอาหารคาว 7 อย่าง พร้อมน้ำสมุนไพร และขนมไทยมงคง 9 อย่าง

ของถวายสังฆทาน

จัดได้ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค เพียงเน้นว่าต้องใช้งานได้จริง

โต๊ะ เก้าอี้ และเต๊นท์

เพื่ออำนวยความสะดวกแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
(กรณีมีการเชิญแขก)

ขั้นตอนพิธีทำบุญบ้านวันจริง

1 การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป
2 เจ้าบ้านและพระสงฆ์สวดมนต์บทต่างๆ
3 ถวายภัตตาหารพระพุทธ และพระสงฆ์
4 ถวายของสังฆทานพร้อมดอกไม้สด (และจตุปัจจัย) และลาข้าวพระพุทธ
5 พระสงฆ์สวดอนุโมทนา ให้พร เจ้าบ้านและผู้ร่วมงาน กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
6 เจ้าบ้านกราบลาพระรัตนตรัย และส่งพระสงฆ์เดินทางกลับ

เมื่อเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ทําบุญเลี้ยงพระ ซึ่งเป็นพิธีที่โปรดปราน ของเหล่าเทวดาทั้งหลาย อยู่ท่ีไหนจึงมักมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง ให้โชคให้ลาภ ให้ความมั่งมีศรีสุข เกิดความสบายใจ ความปลื้มใจของเจ้าบ้าน ครอบครัวและหมู่ญาติมิตร

บริการรวม ในแพ็คเกจ

‶ทำบุญเลี้ยงพระ″

ชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่น โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องบูชา บนโต๊ะหมู่บูชาทั้งหมด (เช่น แจกัน กระถางธูป พานพุ่ม ฯลฯ)

ชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่น โต๊ะหมู่บูชา
พร้อมเครื่องบูชา
บนโต๊ะหมู่บูชาทั้งหมด
(เช่น แจกัน กระถางธูป พานพุ่ม ฯลฯ)

อาสนะพระ
และพรมในพิธี

ชุดพรมน้ำมนต์ สายสิญจน์
แป้งเจิม ทองคำเปลว

ของถวายสังฆทาน
(ของใช้ได้จริงทุกอย่าง)
และดอกไม้สด
(ยกเว้นชุดไฮบริด)

อาหารบุฟเฟต์
เลี้ยงพระและแขก
พร้อมภาชนะการทาน

อุปกรณ์จัดภัตตาหาร
สำหรับถวายพระพุทธ 1 ชุด
และ ไหว้เจ้าที่ 1 ชุด

ไลน์อาหารบุฟเฟต์
พร้อมภาชนะสแตนเลส
อุ่นร้อนมาตรฐาน

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

นิมนต์และรับส่งพระสงฆ์
(หากต้องการบริการนี้ กรุณาแจ้งฝ่ายขาย)

ปัจจัยถวายพระ

น้ำดื่มถวายพระตอนพระมาถึง
(เราเตรียมอุปกรณ์กี่มุกสำหรับใส่น้ำไว้ให้)

เฉพาะแพ็คเกจไฮบริด ลูกค้าเตรียมของถวายสังฆทานและดอกไม้สด

การจองและเงื่อนไขให้บริการ

สั่งล่วงหน้าเพียง 48 ชม. และกรุณาสอบถามคิวว่างก่อนชำระเงินมัดจำ (กรณีงานด่วน ยินดีให้บริการ กรุณาโทรสอบถามคิวและรายละเอียด)
ชำระเงินมัดจำ 70% (บริษัทรับยืนยันออเดอร์ เมื่อได้รับเอกสารมัดจำเท่านั้น และรับคิวตามลำดับการชำระมัดจำ)
เลี้ยงพระมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 120.-/รูป สำหรับจัดถวายแบบขันโตกฉันเดี่ยว หรือ 350.-/วง สำหรับจัดถวายแบบวง (พระ 4-5 รูป/วง)
ทำบุญเลี้ยงพระบริการ 4 ชั่วโมง (กรณีเกินเวลา กรุณาแจ้งก่อนวันจัดงาน และมีค่าบริการเพิ่ม 500.-/ชม.)
กรณีจัดงานชั้นบน (ไม่มีลิฟท์) หรือขนย้ายระยะทางไกล มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อประเมินราคา
สำหรับใบกำกับภาษี ราคาอาหารและเครื่องดื่มยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสี,แบบอาสนะและพรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีผลต่อการใช้งาน

 บรรยากาศการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 

“3minutesfood

รับจัดงานบุญ จัดอาหารเลี้ยงพระ

รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่

ช่วยให้งานทำบุญเลี้ยงพระ

สะดวก ง่าย สบายใจ ประหยัดยิ่งกว่าทำเอง”

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทำบุญบ้าน อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท
ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทำบุญบ้าน อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท

 รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 

 ตามวิถีธรรมชาติ เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน 

“ไร่ออร์แกนิค 3minutesfood

ปลูกเองบนพื้นที่ 150 ไร่ (และกำลังขยายเพิ่ม)

เกิดจากแรงบันดาลใจ

ที่อยากให้ลูกค้าของเรา

ได้ทานอาหารที่ปลอดภัย

สด อร่อย ในราคาประหยัด

     3minutesfood ขอส่งต่อแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่พึ่งพาสารเคมี สู่ Catering แบบเกษตรอินทรีย์

     เราเชื่อมั่นวิถีชีวิตไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ จึงลงมือปลูกพืชผักออร์แกนิค 100% เพื่อส่งต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้คน
     ปี 2561 เราเริ่มลงทุนที่เพาะปลูกใน จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันกลายเป็นไร่ออร์แกนิคขนาด 100 ไร่ ที่นี่มีเส้นทางโลจิสติกส์สะดวกเพื่อส่งผลิตผลกลับมาที่โรงงานผลิตอาหาร 3minutesfood ได้ทุกวัน
     แวะชมหรือให้กำลังใจ “3minutesfood Organic Farm” คลิ๊ก Facebook หรือ YouTube 

 Promotion ทำบุญเลี้ยงพระ 

“เราเชื่อว่าใครๆ ก็อยากได้รับบริการ

ทำบุญเลี้ยงพระที่คุณภาพดีในราคาประหยัด

เราจึงนำเสนอโปรโมชั่น

ที่ตอบโจทย์การจัดเลี้ยงได้มากที่สุด”

 บริการเสริมเพื่อทุกงานจัดเลี้ยง 

“เพราะทุกงานทำบุญเลี้ยงพระ

มีความต้องการที่หลากหลาย

หน้าที่เรา คือทำให้งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ง่ายขึ้น

มาดูว่า ขนมไทยมงคลถวายพระ 

หรือ บริการอื่นๆ ที่เราเตรียมไว้

ใช่อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่า”

 Signature Menu 

ผัก Organic ที่ปลูกเองด้วยความใส่ใจ

สู่เมนูยอดฮิต ที่เราอยากให้คุณได้ลิ้มลอง

 กว่าจะเป็น Catering ที่ดี 

“เรามีความตั้งใจคงเดิม

คือต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า

เราจึงผลักดันตัวเอง

จนเป็น Catering ที่มีมาตรฐาน

และตรวจสอบได้

เพราะความปลอดภัยต้องได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตามกฎหมาย เราจึงเดินหน้าพัฒนาโรงงานให้ได้รับมาตรฐาน GMP จนสำเร็จ

การออกแบบและจัดการสถานที่ผลิตอาหารทั้งภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐาน

เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อผลิตอาหารได้คุณภาพคงที่และลดต้นทุนให้ขายได้ในราคาถูก

หัวใจของการรักษามาตรฐาน คือ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของพนักงาน

3minutesfood ขอส่งต่อแรงบันดาลใจในการรับประทานผักที่ปลอดภัย แทนการพึ่งพาสารเคมี

เราขยายสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในชื่อ “ไร่ออร์แกนิค 3minutesfood” บนพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อนำผลผลิตมาทำอาหารจัดเลี้ยงที่ปลอดภัย

 รีวิว 3minutesfood ร้านอาหารเลี้ยงพระ
รับทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท
ที่ลูกค้าประทับใจ  

“ครบทุกความสบาย ในราคาที่คุ้มค่า

โดยทีมงานจัดเลี้ยงมืออาชีพ

ลูกค้าเลือกแนะนำและบอกต่อ เป็นอันดับ 1

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ 3MINUTESFOOD

ขอบคุณครับ ได้เกินความคาดหวังไปไกล งานออกมาตามที่คาดหวัง ดีกว่าเจ้าเก่ามาก

หลายคนบอกรสชาติเผ็ดไปหน่อย แต่ผมว่าจืดไปหน่อย แต่ผมชอบรถขนส่ง สะอาดและระบบจัดการดีมาก

ราคาไม่แพง ทุกอย่างอร่อยมาก น้ำพริกที่เอามาอร่อยมากเลยค่ะ

รับจัดงานแต่ง

เปรียบเทียบไว้นานแล้ว หลายเจ้า ไม่คิดว่าจะถูกและดีขนาดนี้ครับ จัดครั้งหน้าไม่ต้องเปรียบเทียบแล้ว

มาร่วมงาน แต่เห็นแล้วชอบมาก โดยเฉพาะการบริการและอาหารที่อร่อย งานตัวเองจะจัดต้นปีแน่นอนครับ

ราคาถูก ได้ครบทุกอย่าง ประหยัดดีค่ะ

มาก่อนเวลา ไม่ต้องกังวลว่าจะมาไม่ทันหรือหายไปเลย ขอบคุณค่ะ

ยิ้มแย้มดีมาก บริการดีมากๆครับ ตัดสินใจอยู่นานและก็ไม่ผิดหวัง

รับจัดงานแต่ง

เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าอร่อยมาก บางคนบอกว่าเผ็ดไปหน่อย แต่ที่ทุกคนเห็นตรงกันคือความสะอาดและการบริการแบบดีมากๆ มีโอกาสใช้อีกแน่นอนค่ะ

ขอบคุณค่ะ รสชาติอาหารอร่อยมาก แขกชอบมาก

รับจัดบุฟเฟ่ต์
รับจัดบุฟเฟ่ต์
รับจัดบุฟเฟ่ต์
ทำบุญบ้าน
รับจัดเลี้ยง
รับจัดเลี้ยง
3minutesfood รีวิว
รับจัดทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ รีวิว
3minutesfood รีวิว
3minutesfood รีวิว
3minutesfood รีวิว
3minutesfood รีวิว
รับจัดบุฟเฟ่ต์ รีวิว
รับจัดบุฟเฟ่ต์ รีวิว
รับจัดบุฟเฟ่ต์ รีวิว

ทำบุญบ้าน จัดงานขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท และตัวอย่างการจัดงาน

  จัดงานทำบุญบ้านอย่างปลอดภัย  

“จัดงานบุญปลอดภัยมั่นใจได้กับ 3minutesfood

เพราะมาตรฐาน GMP ที่ได้รับรอง

เป็นเครื่องยืนยันความสะอาดในการผลิตอาหาร

ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ แล้วพบกันในงานบุญ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @3minutesfood (มี @ ข้างหน้า)
หรือคลิกที่ปุ่ม LINE@ ได้เลย

Call Center พร้อมให้คำแนะนำทุกวัน ไม่มีวันหยุด (06:00 – 22:00 น.)
088-222-5442, 088-203-2666

This entry was posted in . Bookmark the permalink.