ทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยง รับจัดบุฟเฟ่ต์

Order Catering

just 3-Minutes Food

แรงบันดาลใจ และ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสารเคมี สู่ Catering เกษตรอินทรีย์

3minutesfood catering ตระหนักถึงความสำคัญและซาบซึ้งในคำสอนของในหลวง ร.๙ เรื่องเกษตรยั่งยืน ไร้สารเคมี และความพอเพียง จึงน้อมรับและเชื่อมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาท คำสอนนี้ได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่าเป็นแนวทางที่พอกิน อยู่รอด ไม่เป็นหนี้ และ สามารถส่งต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้คนได้

เราเริ่มโครงการปี 2561 โดยทดลองปลูกที่โรงงานของเราซ้ำแล้วซ้ำอีก และ ตัดสินใจลงทุนที่เพาะปลูกใน จ.สุพรรณบุรี ในปัจจุบันมี 50 ไร่ ที่นี่มีเส้นทางโลจิสติกส์สะดวกเพื่อส่งผลิตผลกลับมาที่โรงงานผลิตอาหารของเราได้ทุกวัน และจังหวัดนี้เป็นพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะ ทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

ทุกการสนับสนุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ 3minutesfood คือ หัวใจที่ทำให้เรามีกำลังเพียงพอ ที่จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและส่งมอบอาหารจัดเลี้ยงที่ปลอดภัย และ พัฒนาเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทย ภายในปี 2563 เราตั้งใจจะทำศูนย์เรียนรู้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนตามปรัชญาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ 3minutesfood Catering จะยึดมั่นในศาสตร์พระราชา และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำคำสอนของพระองค์ ไปสู่เพื่อนๆทุกคนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณค่า

เลือกกินอาหารอินทรีย์ ร่วมส่งต่อความยั่งยืน

“มนุษย์หาเงินมาทั้งชีวิต เพื่อสุดท้ายเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาล”

เพราะเราไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพตัวเองในช่วงที่ยังเลือกได้ เราทานสารเคมีที่ปะปนกับอาหารสะสมทุกๆวัน ในวัยทำงานอาการเจ็บป่วยอาจยังไม่แสดงให้เห็น แต่เมื่อแก่ลง ร่างกายก็จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นกันมากในปัจจุบัน

ผักผลไม้ในท้องตลาดพบสารพิษปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ปัจจุบันใช้สารเคมีเพาะปลูกอย่างเสรีเพื่อสร้างกำไรให้นายทุน โดยไม่สนใจความปลอดภัยของผู้ปลูกและผู้บริโภค

3minutesfood เชื่อว่า สุขภาพดีเป็นของขวัญล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่ต้องทำเอง เราจึงศึกษาและทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง พลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม เป็นไร่อินทรีย์ ฝ่าฟันอุปสรรค ความเหนื่อยยาก คนกรุงฯอย่างเรา ขอเป็นส่วนเล็กๆที่จะร่วมเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยจากการใช้สารเคมี มาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก ผู้บริโภค ให้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และมีความสุขอย่างยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์ “โคก หนอง นา โมเดล สู่ Catering”

ผักออแกนิก

“โคก”

โคก เป็นการนำดินที่ใช้ในการขุดเพื่อทำหนอง นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับการเกษตร ไม่ว่าจะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ตามศาสตร์พระราชา โดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และ พืชหัว จะทำให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติต่างๆจะเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดผลิตผลพืชผักจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน

ผักอแกนิก

“หนอง”

เราจะขุดหนองที่เป็นรูปร่างที่ค่อนข้างอิสระ เลียนแบบแนวธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง หรือใช้เมื่อยามจำเป็น หรือเมื่อมีภัยน้ำท่วม เราก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ในหนองที่เราขุดขึ้นมาได้ และเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลา สร้างระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผักอแกนิก

“นา”

การทำคันนา ต้องยกหัวคันนาให้กว้าง และสูง เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ในนา และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์มีชีวิต หัวคันนาต้องมีความกว้างพอที่จะสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้รากมีการยึดเหนี่ยวคันนา

เรื่องราวไร่ออแกนิก 3minutesfood

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ทดลองปลูกผักอินทรีย์ที่โรงงาน 1 ปี

ทางนี้ไปไร่ออแกนิก 3minutesfood

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ผืนดินก่อนพัฒนา น้ำขาดแคลนเป็นฤดู

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ก่อนเข้าไปพัฒนา ดินยังเสื่อมโทรม

โคกหนองนา

โคกหนองนา วาดเองให้ดูธรรมชาติ

ร่างแบบลงบนที่ดิน ก่อนขุดจริง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

เริ่มขุดบ่อ ลึก 8 เมตร ขุดไล่เป็นระดับ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

น้ำแล้งก็มีน้ำใช้ น้ำท่วมก็มีที่เก็บน้ำ

โคก คัน คลองไส้ไก่+ทางรถวิ่งสวนกัน

ไร่ออแกนิก3minutesfood

โรงผสมปุ๋ยหมัก-อินทรีย์ น้ำเชื้อต่างๆ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

หอแทงค์น้ำสูง 6 ม. กับ โซล่าร์เซลล์

ไร่ออแกนิก3minutesfood

พลังงานโซล่าร์เซลล์ สะอาด ประหยัด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

เฝ้าดูผักเติบโต กับ CCTV โซล่าร์เซลล์

ไร่ออแกนิก3minutesfood

มีพันธุ์ปลามากมายจากกรมประมง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ข้าวห่อใบบัว รออีกนิด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

สร้างเล้าไก่อารมณ์ดี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

3minutesfood หนีโควิด ไปปลูกผัก

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ไข่ไก่ออแกนิค จากฝูงแม่ไก่อารมณ์ดี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ถึงเราไม่เก่ง แต่เราไม่หยุด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

บรรยากาศดีๆกับแสงแดดยามเย็น

ผลผลิตอินทรีย์จากไร่ 3minutesfood เสิร์ฟเป็นอาหารจัดเลี้ยง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

กะเพรา

ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันหวัด ลดระดับไขมันและเบาหวาน | เมนูอาหารแนะนำ ปลาหมึกสอดไส้ผัดกะเพรา สปาเกตตี้ผัดพริกแห้ง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

มะเขือเทศ

วิตามิน C, A, ไลโคปิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงโรคร้าย | เมนูอาหารแนะนำ ยำทะเล สลัดผักสดห้าสี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ชะอม

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง | เมนูอาหารแนะนำ แกงส้มชะอมไข่กุ้งสด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ฟักเขียว

ขับร้อนและสารพิษภายในร่างกาย ช่วยย่อยอาหารและบำรุงระบบลำไส้ | เมนูอาหารแนะนำ ตุ๋นฟักไก่มะนาวดอง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

สะระแหน่

ช่วยคลายตัวของกล้ามเนื้อในลำไส้ บรรเทาปวดท้อง และ ปวดศีรษะจากความเครียด | เมนูอาหารแนะนำ ลาบหมู ยำสันคอหมู

ไร่ออแกนิก3minutesfood

มะระ

ล้างพิษตับ ช่วยฟอกเลือก ลดน้ำตาลในเลือด | เมนูอาหารแนะนำ ขนมจีนน้ำยา แกงจืดมะระ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

พริกแดง

ก่อความร้อน เร่งการเผาผลาญ ช่วยลดน้ำหนัก กระตุ้นเอ็นดอร์ฟิน บรรเทาอาการเจ็บปวด | เมนูอาหารแนะนำ น้ำพริกลงเรือ ข้าวผัดกะเพราปลาสลิดคลุก

ไร่ออแกนิก3minutesfood

มะนาว

ช่วยรักษาโรคความดันสูงและความดันต่ำ แก้วิงเวียนศีรษะ ให้เจริญอาหาร | เมนูอาหารแนะนำ ปลาแดดเดียวยำมะม่วง ต้มยำทะเล

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ฟักทอง

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และรักษาอาการเป็นนิ่วในกะเพาะปัสสาวะ | เมนูอาหาร ผัดฟักทองผัดไข่ แกงเลียงกุ้งสด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ปลาทับทิม

มีโปรตีน ไขมันไม่อิ่มตัว พลังงาน โอเมก้า-3 ลดโคเรสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน | เมนูอาหารแนะนำ ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว ปลาทับทิมทอดน้ำปลา

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ไข่ไก่

โปรตีนและวิตามินเยอะมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ผักและสมุนไพรอื่นๆ

ที่นี่เราปลูกต้นไม้ พืช ผัก สมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา และ อีกมากมาย ให้เติบโตและเกื้อกูลกันตามระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @3minutesfood (มี @ ด้วยนะคะ)
หรือคลิกที่ปุ่ม LINE@ ได้เลยค่ะ

โทรสอบถามรายละเอียดกับเราโดยตรง ได้ที่
Tel: 088-203-2666

กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง

ทำไมลูกค้าจึงเลือกเรา ?

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสั่งซื้อ

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการของ 3Minutesfood

ไม่ได้คาดหวังมาก ขอให้มาตรงเวลาและสะอาดกว่าเจ้าเก่า แต่ขอบคุณครับ ได้เกินความคาดหวังไปไกล งานออกมาตามที่คาดหวัง ดีกว่าเจ้าเก่ามาก

หลายคนบอกรสชาติเผ็ดไปหน่อย แต่ผมว่าจืดไปหน่อย แต่ผมชอบรถขนส่ง สะอาดและระบบจัดการดีมาก

ราคาไม่แพง อาหารทุกอย่างอร่อยมาก น้ำพริกลงเรืออร่อยมากเลยค่ะ

รับจัดงานแต่ง

เปรียบเทียบไว้นานแล้ว หลายเจ้า ไม่คิดว่าจะถูกและดีขนาดนี้ครับ จัดครั้งหน้าไม่ต้องเปรียบเทียบแล้ว

มาร่วมงาน แต่เห็นแล้วชอบมาก โดยเฉพาะการบริการและอาหารที่อร่อย งานตัวเองจะจัดต้นปีแน่นอนครับ

ราคาถูก ได้ครบทุกอย่าง ประหยัดดีค่ะ

มาก่อนเวลา ไม่ต้องกังวลว่าจะมาไม่ทันหรือหายไปเลย ขอบคุณค่ะ

ยิ้มแย้มดีมาก บริการดีมากๆครับ ตัดสินใจอยู่นานและก็ไม่ผิดหวัง

รับจัดงานแต่ง

เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าอร่อยมาก บางคนบอกว่าเผ็ดไปหน่อย แต่ที่ทุกคนเห็นตรงกันคือความสะอาดและการบริการแบบดีมากๆ มีโอกาสใช้อีกแน่นอนค่ะ

ขอบคุณค่ะ รสชาติอาหารอร่อยมาก แขกชอบมาก

ตัวอย่างลูกค้าของ 3MINUTESFOOD

ลูกค้าcatering

คำถามที่พบบ่อย

มีราคาค่ะ ชุดอร่อยเพิ่มทรัพย์ 1,300.- ชุดอร่อยรุ่งเรือง 1,500.- ชุดอร่อยมั่งคั่ง 1,700.- ชุดอร่อยร่ำรวย 2,200.-/โต๊ะค่ะ แตกต่างกันที่เมนูอาหารค่ะ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เรารับจัดขั้นต่ำเริ่มเพียง 5 โต๊ะเท่านั้น (สำหรับออเดอร์สั่งน้อยกว่า 10 โต๊ะ ให้บริการเฉพาะชุดอร่อยมั่งคั่ง และ อร่อยร่ำรวย)

ถ้าลูกค้าสั่งโต๊ะจีน 10 โต๊ะขึ้นไป โปรโมชั่นแถมให้ 2 เมนูค่ะ และ ฟรีค่าขนส่งในกรุงเทพด้วยนะคะ

-สำหรับเมนูอาหารแถม ทางเชฟที่โรงงานจะจัดไปให้ในแต่ละวันค่ะ ถึงจะเลือกไม่ได้แต่รับรองความมอร่อยเช่นเคยค่ะ

บุฟเฟ่ต์ราคาจะเริ่มต้นที่ 148.-ท่านค่ะ สำหรับ 150 ท่านขึ้นไป จะเริ่มต้นที่ 118.-/ท่าน โปรโมชั่นเรามีปรับอยู่เรื่อยๆนะคะ สามารถกดแอดไลน์ @3minutesfood เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร

ชุดโต๊ะเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะเรามีโปรโมชั่นให้ยืมฟรีค่ะ (ไม่มีค่าเช่า) ตามจำนวนแขกในงานที่ลูกค้าแจ้ง ทั้งนี้ชุดโต๊ะเก้าอี้มีจำนวนจำกัด ให้สิทธิ์ผู้ที่สั่งจองและแจ้งยืมก่อนนะคะ (สำหรับลูกค้าที่ยืมชุดโต๊ะเก้าอี้ จะมีรายการนี้ระบุไว้ในเอกสารอนุมัติออเดอร์ กรุณาตรวจสอบด้วยนะคะ)

ชุดพิธีสงฆ์มี 2 ชุดค่ะ ชุดบุญรักษา 2,900.- และชุดมหาบุญ 5,600.- ค่ะ โดยทั้งสองชุดนี้ให้อุปกรณ์ครบสำหรับการประกอบพิธีสงฆ์ค่ะ แตกต่างกันตรงชุดมหาบุญจะมีชุดสังฆทานและดอกไม้สดสำหรับถวายพระพุทธ และ พระสงฆ์เพิ่มให้ค่ะ

สำหรับราคาอาหาร ลูกค้าสามารถเลือกได้จากชุดบุฟเฟ่ต์ไทย หรือ โต๊ะจีน ตามความสะดวกได้เลยค่ะ

-เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย สามารถชำระเงินมัดจำ 50% (ตามยอดที่ระบุในเอกสารเสนอราคา) เพื่อยืนยันการจัดงานได้เลยค่ะ ทางบริษัทรับยืนยันออเดอร์เมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินมัดจำเท่านั้น และเนื่องจากสามารถรับงานได้จำนวนจำกัดต่อวัน เราขอสงวนสิทธิ์ยนยันคิวให้ลูกค้าที่ส่งเอการการชำระเงินมัดจำก่อนเรียงตามลำดับนะคะ 

หลังจากบริษัทได้รับสลิปเงินมัดจำ, เมนูอาหาร และ แผนที่การจัดงาน ทางบริษัทจะส่งเอกสารยืนยันออเดอร์กลับไปให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียด และ ก่อนวันจัดงาน 2 วัน จะมีทีมงานโทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดการจัดงานทั้งหมดอีกครั้ง ง่ายเพียงเท่านี้ วันจริงก็รอรับบริการได้เลยค่ะ

รับจัดงานบุญ รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริการที่สะดวกสบายหายห่วง

บริการรับจัดงานบุญ และรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่ใครๆต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นบริการที่สะดวกสบาย เพียงแค่สอบถาม ให้รายละเอียดกับผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน เท่านี้คุณก็จะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเลย เป็นบริการที่ให้บริการทั้งอาหาร น้ำดื่ม พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการรับประทานอย่างครบชุด บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในที่นี้มีทั้ง รับจัดบุฟเฟ่ต์ และ รับจัดโต๊ะจีน ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี และก็มีบริการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ ทำบุญบ้าน และ ทำบุญบริษัท เรารับจัดงานบุญมาเป็นเวลายาวนาน จึงเข้าใจและให้คำแนะนำลูกค้าในการทำบุญเลี้ยงพระได้เป็นอย่างดี รวมถึงบริการของเราอีกมากมายไม่ว่าจะ รับจัดเลี้ยงค็อกเทล , รับจัดเบรค , รับทำข้าวกล่อง , รับจัดงานแต่งงาน , snack box delivery , ขนมไทยมงคล เพื่อใช้ในงานบุญ งานเลี้ยงพระต่างๆ โดยแต่ละบริการนั้น ก็อยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้บริการ ว่าจะใช้บริการรับจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไร โดยส่วนมากแล้วจะเป็นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งพิธีเช้า จัดเลี้ยงงานแต่ง งานบวช งานเลี้ยงบริษัท หรือการจัดสัมมนา ประชุมต่างๆ สามารถสอบถามได้ เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำ

รับจัดงานบุญ รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 3minutesfood รสชาติความสุข ทุกวันพิเศษ

บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของเรา 3minutesfood มีบริการที่ครบถ้วนและเยอะแยะมากมาย รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทั้งจัดบุฟเฟ่ต์ จัดโต๊ะจีน และรับทำอาหารกล่อง ผลิตอาหารสดใหม่ตามออเดอร์ทุกวัน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่มีการสต็อกของเก่าเด็ดขาด ทุกขั้นตอนควบคุมโดยระบบ Software พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ 3minutesfood เท่านั้น และยังมีโปรโมชั่นมากมายตอบแทนลูกค้า และหมดห่วงเรื่องโต๊ะเก้าอี้ ว่าจะมีโต๊ะเก้าอี้ไม่พอให้แขกนั่ง ไม่ต้องลำบากไปยืมวัด เพราะเรามีโปรโมชั่นให้ยืมฟรีเท่าจำนวนแขกเลย อุปกรณ์การรับประทานอาหารมีครบถ้วน จาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หลอด พร้อมพนักงานบริการหน้างานที่น่ารัก เป็นกันเอง คอยบริการเป็นอย่างดี และอาหารที่อร่อย ยืนยันได้จากลูกค้าที่น่ารักของเรามากมาย รอยยิ้ม และคำชมที่ล้นหลาม ว่าบริการรับจัดเลี้ยงและรับจัดงานบุญของเราดี อาหารอร่อย พนักงานก็บริการดี มีมารยาท

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่ได้มาตรฐาน GMP และทำไมเราจึงแตกต่างจากเจ้าอื่น

ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานที่เป็นสากล นั่นคือ มาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข ที่จะรับประกันความสะอาดและความปลอดภัยภายในบริษัทว่าบริษัทนั้นๆ มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ GMP จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันและพิสูจน์มาตรฐานที่ดีของการผลิตอาหาร บริการรับจัดเลี้ยงก็เช่นกัน เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะบริการไหนๆ เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานของเรา ทำให้เราเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีลูกค้ารายใหญ่มากมายที่ใช้บริการรับจัดเลี้ยง และลูกค้ารายย่อยอีกมากมายที่ใช้บริการทำบุญบ้านของเรา 3minutesfood

ทำไมเราจึงแตกต่างจากเจ้าอื่นและลูกค้าจึงใช้บริการซ้ำและบอกต่อจำนวนมาก

1. อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น เราคือโรงงานผลิตอาหารอุตสาหกรรม GMP ที่มีครัวกลางในการทำอาหาร ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
2. วัตถุดิบที่เราได้รับมา มาจากบริษัทชั้นนำที่ผ่านการตรวจโรคทุกครั้ง ซัพพลายเออร์สามารถตรวจสอบได้
3. การอบรมบุคลากรของบริษัทเรา เป็นการอบรมอย่างเข้มข้น ตามมาตรฐานธุรกิจอาหาร
4. ระบบขนส่งเป็นรถตู้ที่ปิดทึบทั้งหมด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกในการขนส่งอาหาร และมีทั้งตู้ที่เป็นอุณหภูมิปกติและอุณหภูมิแบบเย็น เพื่อลำเลียงอาหารได้อย่างปลอดภัย
5. อาหารอร่อย คุณภาพดี ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ปรุงสดใหม่ตามออเดอร์ทุกวัน เชฟที่ทำอาหาร มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
6. เราใช้ระบบ Cloud Computer ในการทำงาน เป็นระบบซอฟแวร์เฉพาะของบริษัทเรา มีความรวดเร็ว แม่นยำ เชื่อมทุกๆแผนกเข้าด้วยกัน
7. อุปกรณ์ทุกชิ้นเกรดดี มีเป็นของตัวเอง ไม่มีการยืมวัดหรือยืมสถานที่ใดๆ ล้างและอบด้วยเครื่องล้างจานอุตสาหกรรม
8. ราคาถูกกว่าใคร เพราะจำนวนงานบริการรับจัดเลี้ยงและรับทำบุญบ้านในแต่ละวันที่มีมากมาย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนที่ต่ำ เราจึงเสนอขายได้ในราคาที่ถูกและคุ้มค่ามากที่สุด
9. การควบคุมวัตถุดิบ มีทั้งห้องเย็นอุตสาหกรรม และห้องฟรีซแช่แข็ง เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบก่อนที่จะทำการปรุงอาหาร
10. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เรามีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดอุตสาหกรรมก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
11. นอกจากอาหารที่อร่อย ได้มาตรฐานแล้ว น้ำดื่มก็ต้องสะอาด 100% อีกด้วย เรามีระบบ RO ที่ผลิตน้ำดื่ม ซึ่งจะเป็นคุณภาพเดียวกับโรงพยาบาล
12. ความมุ่งมั่นและพัฒนา มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง ทั้งพนักงานหน้างานและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานผลิตอาหารและงานบริการรับจัดเลี้ยงทั้งหมด เพื่อรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีที่สุด