คำถามที่พบบ่อย

 • ใบเสร็จรับเงินจะออกยอด 100% และนำไปมอบให้ลูกค้าในวันงาน
 • เมื่อได้รับเงินมัดจำ เมนูอาหาร และ โลเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งเอกสารยืนยันออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการจัดงาน

 

 •  
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาก่อนการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการ หรือการให้บริการเกิดขึ้นแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้
 • การยกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางการติดต่อของบริษัท และการยกเลิกนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทของเรา
 •  

 

 • ชำระ 70% – เมื่อจองคิว โดยบริษัทรับงานจำนวนจำกัดต่อวัน จึงให้สิทธิ์การจองเรียงตามลำดับการชำระเงินมัดจำ
 • ชำระ 30% – ในวันงานทันทีเมื่อทีมจัดส่งและบริการไปถึงสถานที่จัดงาน

 

 • กรุณาเลือกเมนูอาหาร และ ปักหมุดโลเคชั่นสถานที่จัดงานให้ฝ่ายขาย
 • เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว (สลิปมัดจำ เมนูอาหาร และ โลเคชั่น) บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันออเดอร์ให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ทีมบริการลูกค้าของเราจะโทรหาท่านลูกค้าล่วงหน้า 2 วันก่อนวันจัดงาน เพื่อแจ้งเวลานัดหมายและทวนรายละเอียดการจัดงานทั้งหมด ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลการบริการทั้งหมดถูกต้องตามที่ท่านต้องการ
 • ก่อนวันจัดงาน 2 วัน ทีม Customer Service จะโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งเวลานัดหมายและทวนรายละเอียดการจัดงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลการบริการถูกต้อง
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน สามารถแจ้งได้ก่อนวันงานอย่างน้อย 4 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 •  
 • บริษัทรับชำระด้วยบัตรเครดิต โดยมีค่าธรรมเนียม 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีผ่อนชำระ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 • ใบเสร็จรับเงินจะออกยอด 100% และนำไปมอบให้ลูกค้าในวันงาน
 • เมื่อได้รับเงินมัดจำ เมนูอาหาร และ โลเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งเอกสารยืนยันออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการจัดงาน

 

 •  
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาก่อนการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการ หรือการให้บริการเกิดขึ้นแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้
 • การยกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางการติดต่อของบริษัท และการยกเลิกนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทของเรา
 • อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดงานได้โดยแจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนวันจัดงานที่ระบุในสัญญา