fbpx

หัวใจทอง 10 ข้อ ของผู้ให้บริการบุฟเฟ่ต์

การให้บริการรับจัดบุฟเฟ่ต์ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ธุรกิจนี้ นอกจากการเป็นเชฟที่ทำให้อาหารอร่อยแล้ว หน้าที่อื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบัญชี แผนกวางแผนวัตถุดิบ การตลาด การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และนอกเหนือจากการผลิตและเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่สำคัญทั้ง 10 อย่างต่อไปนี้ ก็สำคัญไม่แพ้กัน

1.การทำอาหารมีความสำคัญที่สุด งานรับจัดบุฟเฟ่ต์เกี่ยวข้องกับอาหารเกือบทั้งหมด สถานที่ที่จัดจะออกมาสวยงามแค่ไหน ถ้าอาหารไม่อร่อย ไม่ถูกปากแขก ไม่ประทับใจแขก เจ้านั้นก็อาจจะไม่ใช้บริการของเราอีกเลยก็ได้

2.ความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยของอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ผู้ให้บริการที่ดีต้องคำนึงถึงการปลอดภัยของการผลิตอาหารด้วย โรงงานที่ผลิตจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารที่ถูกกฎหมาย

3.ความสร้างสรรค์ในเรื่องของสูตรอาหาร ต้องมีการยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้ เราต้องมีการเอาใจใส่ ถามไถ่ลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการรสชาติแบบไหน เพื่อที่เราจะปรุงอาหารออกมาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ รวมถึงต้องมีการแนะนำที่ดีให้กับลูกค้า

4.ความเป็นผู้นำธุรกิจบริการรับจัดบุฟเฟ่ต์ย่อมต้องมีพนักงานมากมาย ไม่ว่าจะทีมครัว ทีมให้บริการ ทีมทำความสะอาด ฯลฯ เราย่อมต้องมีการบริหารทีมงานที่ดี ทีมงานทุกคนต้องตระหนักถึงตารางเวลาให้มาก มีมารยาทที่ดีกับลูกค้า ความปลอดภัยของอาหาร และให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูกค้า

5.แรงบันดานใจงานรับจัดบุฟเฟ่ต์ เป็นงานที่ต้องทำงานหนักกันในช่วงวันหยุดพักผ่อน วันหยุดประจำปี บางทีงานเข้ามาเยอะ ต้องทำกัน 7 วันต่อสัปดาห์เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นช่วงที่มีเทศกาลมากมาย ดังนั้นต้องมีความอดทน และกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ต้องมีแรงขับเคลื่อนที่สูง ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ควรจะมีความขยัน และกระตือรือร้นอยู่เสมอ

6.การวางแผนการเงินปริมาณงานรับจัดบุฟเฟ่ต์จะไม่แน่นอนในช่วงปี ดังนั้นการวางแผนทางการเงินในทุกช่วงของปีจึงมีความสำคัญ

7.การบริหารธุรกิจการบริการบุฟเฟ่ต์จำเป็นต้องมีการหวังผลกำไร ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจและสามารถจัดการในเรื่องของต้นทุน บัญชี ภาษีอากร การบริหารพนักงาน การคัดเลือกและสั่งวัตถุดิบ รวมไปถึงการวางแผนตารางงานด้วย

8.การตลาดไม่ว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหน ถ้าไม่มีการตลาดเพื่อเรียกลูกค้าก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นการทำให้ธุรกิจรับจัดุฟเฟ่ต์ของเราเป็นที่รู้จักกันนั้นสำคัญ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจสำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับจัดบุฟเฟ่ต์ก็สำคัญเช่นกัน

9.การเอาใจใส่ในรายละเอียดการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร และการจัดเรียงอาหารให้ดูดี สร้างความเป็นน่าเป็นตาให้กับผู้บริการ ซึ่งตรงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเรา สร้างสิ่งที่ดีที่สุดและความประทับใจให้กับลูกค้า

10.การบริการลูกค้าการบริการก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ตั้งแต่การแนะนำเมนูอาหาร การจัดวาง ความตรงต่อเวลาของพนักงาน และการบริการหน้างานที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีความรู้เรื่องมารยาท มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ปัจจุบันนี้ การบริรับจัดบุฟเฟ่ต์เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เพราะรับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่เป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ต้องจัดการเอง ทำอาหารเอง เพียงแค่คุณโทรมาบอกรายละเอียด เท่านี้ผู้ให้บริการก็ไปบริการถึงสถานที่ของคุณแล้ว