fbpx

ฤกษ์ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท

คนไทยเน้นความสำคัญเรื่องการทำบุญบ้านเป็นอย่างมาก เพราะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้นเป็นเหมือนการนำฤกษ์นำชัยเข้ามาสู่ในบ้าน เสริมสร้างสิริมงคลที่อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัย ในส่วนของความหมายของฤกษ์ คือ เวลาอันเหมาะสมที่เป็นมงคล ในตามตำรานั้น ฤกษ์มีทั้งหมด 9 ฤกษ์ที่สำคัญ ดังนี้

1.ทลิทโทฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ราบรื่น เหมาะแก่การแต่งงานหรือการหมั้นหมายกัน เพื่อให้มีความราบรื่น ไร้อุปสรรค

2.มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท เปิดกิจการใหม่ๆ

3.โจโรฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ เป็นฤกษ์ที่ช่วงชิง แข่งขันกัน เอาเปรียบกันในเรื่องของการงาน ธุรกิจ

4.ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์ที่เหมาะสมกับการขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้านใหม่ เป็นฤกษ์ที่จัดงานได้อย่างสารพัด ทำอะไรก็ไม่ติดขัด

5.เทศาตรีฤกษ์ ฤกษ์ที่เหมาะแก่การค้าขาย โดยเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศ การทำธุรกิจระหว่งประเทศ การพูดคุย เจรจากันจะผ่านไปอย่างราบรื่น

6.เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการสนทนาปราศรัย ชื่อเสียง โชคลาภ และความปรารถนา

7.เพชรฆาตฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าเป็นฤกษ์เพชฌฆาตผู้ต้องหา ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่เกี่ยวกับการประหารแต่อย่างใด เพชฌฆาตฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ดี เหมาะกับการทำบุญเพื่อให้ผ่านพ้นอันตรายที่เกิดขึ้น

8.ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่มีความมั่งคั่ง ยิ่งใหญ่ อำนาจต่างๆ เป็นราชาของฤกษ์ทั้งปวง เหมาะแก่การแสวงหาบารมี ทำการใหญ่โต และประสบความสำเร็จ

9.สมโณฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุข เหมาะแก่งานบุญ งานบวช ทำขวัญนาค แสดงถึงการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ทำบุญบ้าน ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญบ้าน ประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธที่มีมาแต่ช้านาน การทำบุญบ้านนั้นขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของเจ้าบ้านว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ และการที่จะทำบุญบ้านได้นั้น จำเป็นต้องหาฤกษ์ที่ดี เพื่อเป็นสิริมงคลในการจะเข้ามาพักอาศัย เมื่อได้ฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสมแล้วก็ทำการอันเชิญพระพุทธรูปประจำบ้านมาประดิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข และนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญบ้านในปัจจุบันมีแนวทางการหาฤกษ์ดีอย่างไร

การหาฤกษ์ทำบุญบ้านส่วนหนึ่งแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามฤกษ์ที่ดีที่สุดคงเป็นฤกษ์ที่เจ้าบ้านและญาติมิตรต่างๆว่าง และสะดวกมาร่วมงาน ฤกษ์สะดวกนั้นดีอย่างไร บางคนเชื่อว่า ฤกษ์ที่สะดวกคือฤกษ์ที่สามารถทำอะไรก็จะราบรื่นไปหมด ไม่ติดขัด แต่ถ้าเรายังยึดติดกับการหาฤกษ์งามยามดีตามตำราอยู่ แล้วก็หาฤกษ์ไม่ได้สักที จะเป็นการทำให้ติดขัดตั้งแต่เริ่มแล้ว เพราะถ้าเอาแต่ฤกษ์ดีตามตำรา แล้วญาติพี่น้องไม่ว่างมาร่วมงาน สะดวกไม่พร้อมกัน คนที่เราต้องการให้มาร่วมงานไม่สามารถมากับครบจึงอาจทำให้รู้สึกติดขัด หรือมีอะไรที่ขาดหายไป ฉะนั้น คนปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเลือกฤกษ์ที่สะดวกมากกว่า เชิญครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรัก มาทำบุญพร้อมกัน มาร่วมยินดีกับการทำบุญบ้านใหม่ของเจ้าบ้าน