ข้อแนะนำ

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญเปิดบริษัท ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

การทำบุญเพื่อเสริมมงคลให้บ้านและกิจการ

Upload Image...

ทำบุญบ้าน

สำคัญอย่างไร

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

Upload Image...

กำหนดฤกษ์

ทำบุญบ้าน

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

Upload Image...

ทำบุญบ้าน

ควรนิมนต์พระกี่รูป

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

Upload Image...

เวลาเริ่ม

ทำบุญเลี้ยงพระ

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

Upload Image...

ควรเตรียมสถานที่

จัดงานทำบุญ

บ้านอย่างไร

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

Upload Image...

สิ่งที่ควรทำ

ก่อนเริ่มพิธีขึ้นบ้านใหม่

หรือทำบุญประจำปี

เป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทําให้เจ้าที่ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านได้ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วย เพื่อความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และครอบครัว

การทําบุญบ้านสามารถทําได้ตามกําลัง เช่น จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว หรือ จัดขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเชิญคนอื่นๆ มาร่วมทําบุญด้วยก็ได้

แต่ไม่ว่าจะจัดขนาดใด ล้วนมีความหมายและสร้างอานิสงส์ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ร่วมงานท้ังสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานทำบุญบ้าน

สิ่งสำคัญในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ได้แก่

Upload Image...

ชุดพิธีสงฆ์

จัดวางให้เป็นระเบียบ ตำแหน่งถูกต้อง

Upload Image...

อาหารจัดเลี้ยง

จัดวางให้เป็นระเบียบ ตำแหน่งถูกต้อง

Upload Image...

ของถวายสังฆทาน

จัดวางให้เป็นระเบียบ ตำแหน่งถูกต้อง

Upload Image...

โต๊ะ เก้าอี้ และเต๊นท์

จัดวางให้เป็นระเบียบ ตำแหน่งถูกต้อง

ขั้นตอนพิธีขึ้นบ้านวันจริง

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

Upload Image...

การเข้าสู่พิธีทำบุญบ้าน เริ่มจากเจ้าบ้านจุดเทียนธูป

เมื่อเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ทําบุญเลี้ยงพระ ซึ่งเป็นพิธีที่โปรดปราน ของเหล่าเทวดาทั้งหลาย อยู่ท่ีไหนจึงมักมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง ให้โชคให้ลาภ ให้ความมั่งมีศรีสุข เกิดความสบายใจ ความปลื้มใจของเจ้าบ้าน ครอบครัวและหมู่ญาติมิตร

แพ็คเกจ

ทำบุญเลี้ยงพระครบวงจร

อุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์ + อาหารและแขก

ราคาโปรโมชั่นแพ็คเกจ